\n
\nUn usuari del web ha enviat el següent missatge mitjançant el formulari de contacte:"; $et_tot_correcte['contacte']="El missatge s'ha enviat correctament."; $et_error['contacte']="S'ha produït un error durant l'enviament del missatge.

Si us plau comproveu que les dades introduïdes siguin correctes i torneu a provar-ho, o si creieu que tot està correcte, intenteu-ho passats uns minuts."; $et_titol_email['contacte']="Formulari de contacte - www.collsmiralpeix.cat"; $et_enrere="enrere"; $et_tornar="Tornar"; $et_anar_pagina_principal="Anar a la pàgina principal"; //BOCI PEU $et_avis_legal="Avís legal"; $et_politica_de_privacitat="Política de privacitat"; $et_contacte="Contacte"; $et_credits="Accessibilitat"; $et_rss="RSS"; $et_coi_miralpeix_2010="2010 Consorci dels Colls i Miralpeix - Costa del Garraf - Tel. 93 814 00 00 - Fax 93 816 90 17 - consorci@collsmiralpeix.cat"; $et_powered_by="Powered by"; $et_meddia_cultura_comunicacio=""; $et_meddia="Meddia, Cultura i Comunicació"; $et_meddia_alt="Another lovely web by Meddia"; //TAULA MEMBRES $et_ajuntament_sitges="Ajuntament de Sitges"; $et_ajuntament_vilanova_geltru="Ajuntament de Vilanova i la Geltrú"; $et_ajuntament_sant_pere_ribes="Ajuntament de Sant Pere de Ribes"; $et_ajuntament_cubelles="Ajuntament de Cubelles"; $et_consell_comarcal_garraf="Consell Comarcal del Garraf"; // $et_medi_ambient_habitatge="Departament de Medi Ambient i Habitatge"; // $et_agricultura_alimentacio_accio_rural="Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural"; // $et_politica_territorial_obres_publiques="Departament de Política Territorial i Obres Públiques"; //noves $et_ts="Departament de Territori i Sostenibilitat"; $et_daam="Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural"; $et_segueixnos_a_facebook="Segueix-nos a";\n
\nUn usuari del web ha enviat el següent missatge mitjançant el formulari de contacte:"; $et_tot_correcte['contacte']="El missatge s'ha enviat correctament."; $et_error['contacte']="S'ha produït un error durant l'enviament del missatge.

Si us plau comproveu que les dades introduïdes siguin correctes i torneu a provar-ho, o si creieu que tot està correcte, intenteu-ho passats uns minuts."; $et_titol_email['contacte']="Formulari de contacte - www.collsmiralpeix.cat"; $et_enrere="enrere"; $et_tornar="Tornar"; $et_anar_pagina_principal="Anar a la pàgina principal"; //BOCI PEU $et_avis_legal="Avís legal"; $et_politica_de_privacitat="Política de privacitat"; $et_contacte="Contacte"; $et_credits="Accessibilitat"; $et_rss="RSS"; $et_coi_miralpeix_2010="2010 Consorci dels Colls i Miralpeix - Costa del Garraf - Tel. 93 814 00 00 - Fax 93 816 90 17 - consorci@collsmiralpeix.cat"; $et_powered_by="Powered by"; $et_meddia_cultura_comunicacio=""; $et_meddia="Meddia, Cultura i Comunicació"; $et_meddia_alt="Another lovely web by Meddia"; //TAULA MEMBRES $et_ajuntament_sitges="Ajuntament de Sitges"; $et_ajuntament_vilanova_geltru="Ajuntament de Vilanova i la Geltrú"; $et_ajuntament_sant_pere_ribes="Ajuntament de Sant Pere de Ribes"; $et_ajuntament_cubelles="Ajuntament de Cubelles"; $et_consell_comarcal_garraf="Consell Comarcal del Garraf"; // $et_medi_ambient_habitatge="Departament de Medi Ambient i Habitatge"; // $et_agricultura_alimentacio_accio_rural="Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural"; // $et_politica_territorial_obres_publiques="Departament de Política Territorial i Obres Públiques"; //noves $et_ts="Departament de Territori i Sostenibilitat"; $et_daam="Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural"; $et_segueixnos_a_facebook="Segueix-nos a";\n
\nUn usuario de la web ha enviado el siguiente mensaje mediante el formulario de contacto:"; $et_tot_correcte['contacte']="El mensaje se ha enviado correctamente."; $et_error['contacte']="Se produjo un error durante el envío del mensaje.

Por favor, comprueba que los datos introducidos sean correctos y vuelve a intentarlo, o si crees que todo está correcto, inténtalo transcurridos unos minutos."; $et_titol_email['contacte']="Formulario de contacto - www.collsmiralpeix.cat"; $et_enrere="atrás"; $et_tornar="Volver"; $et_anar_pagina_principal="Ir a la página principal"; //BOCI PEU $et_avis_legal="Aviso legal"; $et_politica_de_privacitat="Política de privacidad"; $et_contacte="Contacto"; $et_credits="Accesibilidad"; $et_rss="RSS"; $et_coi_miralpeix_2010="2010 Consorci dels Colls i Miralpeix, Costa del Garraf - Tel. 93 814 00 00 - Fax 93 816 90 17 - consorci@collsmiralpeix.cat"; $et_powered_by="Powered by"; $et_meddia_cultura_comunicacio=""; $et_meddia="Meddia, Cultura i Comunicació"; $et_meddia_alt="Another lovely web by Meddia"; //TAULA MEMBRES $et_ajuntament_sitges="Ajuntament de Sitges"; $et_ajuntament_vilanova_geltru="Ajuntament de Vilanova i la Geltrú"; $et_ajuntament_sant_pere_ribes="Ajuntament de Sant Pere de Ribes"; $et_ajuntament_cubelles="Ajuntament de Cubelles"; $et_consell_comarcal_garraf="Consell Comarcal del Garraf"; // $et_medi_ambient_habitatge="Departament de Medi Ambient i Habitatge"; // $et_agricultura_alimentacio_accio_rural="Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural"; // $et_politica_territorial_obres_publiques="Departament de Política Territorial i Obres Públiques"; //noves $et_ts="Departament de Territori i Sostenibilitat"; $et_daam="Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural"; $et_segueixnos_a_facebook="Síguenos en";a web user sent the following message using the contact form:"; $et_tot_correcte['contacte']="The message was successfully sent."; $et_error['contacte']="An error took place while your message was being sent.

Please check that you wrote your details correctly and try again, or if you think that everything is OK, wait a while and try again later."; $et_titol_email['contacte']="Contact form - www.collsmiralpeix.cat"; $et_enrere="back"; $et_tornar="Go back"; $et_anar_pagina_principal="Go to Home page"; //BOCI PEU $et_avis_legal="Legal Notice"; $et_politica_de_privacitat="Privacy Policy"; $et_contacte="Contact"; $et_credits="Accessibility"; $et_rss="RSS"; $et_coi_miralpeix_2010="2010 Colls i Miralpeix Consortium, Garraf Coast - Tel. 93 814 00 00 - Fax 93 816 90 17 - consorci@collsmiralpeix.cat"; $et_powered_by="Powered by"; $et_meddia_cultura_comunicacio=""; $et_meddia="Meddia, Cultura i Comunicació"; $et_meddia_alt="Another lovely web by Meddia"; //TAULA MEMBRES $et_ajuntament_sitges="Ajuntament de Sitges"; $et_ajuntament_vilanova_geltru="Ajuntament de Vilanova i la Geltrú"; $et_ajuntament_sant_pere_ribes="Ajuntament de Sant Pere de Ribes"; $et_ajuntament_cubelles="Ajuntament de Cubelles"; $et_consell_comarcal_garraf="Consell Comarcal del Garraf"; // $et_medi_ambient_habitatge="Departament de Medi Ambient i Habitatge"; // $et_agricultura_alimentacio_accio_rural="Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural"; // $et_politica_territorial_obres_publiques="Departament de Política Territorial i Obres Públiques"; //noves $et_ts="Departament de Territori i Sostenibilitat"; $et_daam="Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural"; $et_segueixnos_a_facebook="Follow us on"; <?=$et_titol_pagina;?>